معاونت های تخصصی وزارت ارشاد بایستی محتواها را بررسی و برای انتشار آنها مجوز دهند و یک مجموعه مستقل نظارتی  در آن وزارتخانه بازار را کنترل نماید.

 ershad2

به گزارش پایش؛ ضرورت تقویت امر نظارت یکپارچه و متمرکز بر روی آثار و محصولات فرهنگی و هنری عرضه شده و ساماندهی آن در بازار با ایجاد یک مرکز مستقل نظارتی  از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک الزام است و می بایست مسئولین امر به نمایندگان محترم مجلس دراین باره پاسخگو باشند . با توجه به جنگ نرم و ورود مصادیق غیر مجاز فرهنگی که با مبانی دینی و اعتقادی کشور مغایرت دارد و کشور در یک جنگ تمام عیار فرهنگی در حال مبارزه است و همواره مقام معظم رهبری دراین بار به مسئولین فرهنگی کشور هشدار داده اند  در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد اقبالی برای یک نظارت هدفمند وجود ندارد و اگر هم باشد در حد بسیار ناچیزی است . در وزارت ارشاد هنر معاونت های تخصصی ارائه مجوز با محصولاتی است که هم مخاطب پسند باشند و هم اینکه اشاعه دهنده فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی باشند . بدیهی است به میزان نظارت بر محتوای آثاری چون فیلم ، موسیقی ، نرم افزار و بازی های رایانه ای در داخل آن وزارتخانه می بایست یک مرکز تیزبین با اختیارات مناسب مسئولیت رصد بازار محصولات فرهنگی هنری در سراسر کشور را عهده دار باشد . پس از طی ۳۶ سال از عمر پربرکت نظام شکوهمند انقلاب اسلامی و تغییر وزاری فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دوره های مختلف ریاست جمهوری به نظر می رسد دیگر زمان آن رسیده باشد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عزمی برای ساماندهی بازار فرهنگی کشور از طریق یک ساختار نظارتی متمرکز ایجاد گردد . انتظار می رود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظارتی که بر عملکرد وزارت ارشاد در حوزه های محتوایی دارند، در امر ایجاد این ساختار متمرکز نظارتی نیز مطالباتی از مسئولین امرداشته باشند . دغدغه های مقام معظم رهبری طی دو دهه اخیر و همچنین بیانات و رهنمودهای معظم له در حوزه ههای فرهنگی که بعضی ایجاد یک قرارگاه فرهنگی در کشور را برای مقابله با خیل حملات ضد فرهنگی دشمن ضروری می دانند خود  می تواند تلنگری به همه تاثیرگذاران و مسئولین امر باشد تا تلاش جامعی برای به سامان رساندن بازار آشفته فرهنگی کشور باشد.